Muskarit (30 min.)

Meillä on ilo tarjota muskarimme peräti kahden vetäjän voimin: sekä Erja että Anu ovat muskareissa yhtäaikaisesti ohjaajina, jolloin toinen voi ottaa enemmän ryhmänhallinta- ja leikittämisvastuuta toisen säestäessä laululeikkejä.

Muskareissa tutustutaan musiikillisiin perusasioihin leikin avulla. Toiminta tukee lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti kannustaen lasta muun muassa itseilmaisuun, yhdessä tekemiseen ja itsenäiseen ajatteluun. Musiikkileikkikoulu antaa hyvän perustan mahdollisille tuleville soitto-opinnoille.

Muskaritunti sisältää laulamista, loruilua, musiikin kuuntelua, soittamista, musiikkiliikuntaa sekä musiikin yhdistämistä muuhun luovaan ilmaisuun. Työtapojen keskeisimmät periaatteet ovat musiikin kokonaisvaltainen kokeminen, opetuksen elämyksellisyys sekä tunnin positiivinen ilmapiiri. Koska lapset ovat temperamentiltaan erilaisia, joukossa voi olla myös lapsia, jotka nauttivat toiminnan seuraamisesta, eivätkä osallistu aktiivisesti musisointiin. Tämä on täysin hyväksyttävää, sillä lapsi oppii ja saa elämyksiä myös kuunnellen.

Vauvamuskarit (alle 1-v. + vanhempi), 30 min.

Vauvaryhmätunneilla tutustuminen leikinomaisesti musiikin elementteihin alkaa oman vanhemman, mummin tai kummin kanssa. Tunneilla kaikki perinteiset muskarin työtavat ovat mukana, lisäksi köröttely- ja sylileikit hyödynnetään vanhemman läsnäollessa. Soittimiin tutustuminen alkaa. Vauvojen kanssa tehdään myös ns. peittoleikkejä, joista saa apua vaikkapa hoitotilanteisiin kotona. Vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus on tärkeää.

Taaperomuskari (1-2 v. + vanhempi), 30 min.

Taaperomuskarissa 1-2-vuotias seikkailee musiikin maailmassa, oppii musiikin perustaitoja ja vuorovaikutusta hauskasti monipuolisen musisoinnin avulla. Muskari tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Lapsi osallistuu muskariin yhdessä aikuisen kanssa (laulu- tai soittotaitoja ei tarvita). Ohjelmistossa on niin tuttuja kuin uusiakin lastenlauluja ja –loruja.

Muskari 3-4 v., 30 min.

3- ja 4-vuotiaat käyvät ryhmässä ilman vanhempia. 30 minuutin muskaritunti koostuu koko lukuvuoden ajan samasta alku- ja loppulaulusta, joilla luodaan turvallisuutta ja koetaan oppimisen iloa, sekä viikottain vaihtuvan teeman ympärille suunnitellusta toiminnasta. Teemaa käsitellään erilaisin musiikillisin keinoin; laulaen, soittaen, liikkuen, kuunnellen sekä lorutellen, kuvataiteillen ja/tai draamaa hyödyntäen. Ryhmässä tutustutaan monipuolisesti erilaisiin rytmisoittimiin sekä syvennetään musiikillisten asioiden oppimista leikinomaisesti ja lasten omaa mielikuvitusta hyödyntäen. Musiikin peruskäsitteitä (rytmi, tempo, dynamiikka, melodia, harmonia, muoto ja sointiväri) opitaan eri tavoin lapsen maailmaan soveltuvissa lauluissa ja melodioissa. Opettaja säestää lauluja eri soittimilla, esim. kitaralla, pianolla tai kanteleella.

Muskari 5-6 v., 30 min.

5-6-vuotiaat käyvät ryhmässä ilman vanhempia. 30 minuutin tunti alkaa alkulaululla ja päättyy loppulauluun, joita väritetään vuoden aikana ja taitojen karttuessa myös itse soittaen. Tunneilla käytettävä laulusto on lapsille tehtyä vanhaa ja uutta musiikkia sekä vaikeustasoltaan monipuolista. Yksinkertaisten laulujen ja soittotehtävien avulla annetaan lapsille onnistumisen elämyksiä. Tunneilla vahvistetaan musiikillisten peruskäsitteiden (rytmi, tempo, dynamiikka, melodia, harmonia, muoto, sointiväri) osaamista ja tutustutaan monipuolisesti erilaisiin soittimiin sekä itse soittaen (soittoryhmän soittimet) että kuunnellen ja katsellen.