Soitonopetus

Soittotaidoista on monenlaista hyötyä. Soittaa voi ihan omaksi iloksi ja toisten viihdyttämiseksi, mutta myös monissa ammateissa (opettajat, varhaiskasvattajat, hoitoalalla työskentelevät jne.) on hyväksi, jos hallitsee esim. säestämisen perustaidot. Soittamaan opettelu kasvattaa keskittymiskykyä, pitkäjänteisyyttä ja sisukkuutta tavoitella edessä siintävää päämäärää kohti. Eräänlaisen siirtovaikutuksen myötä sillä on tutkitusti myönteinen vaikutus mm. koulu- ja opiskelumenestykseen sekä myöhemmin jopa mielenterveydellisiin ja elämänhallinnallisiin asioihin. Musiikki kantaa pitkälle!

Soittamaan voi toki oppia ilman soittotuntejakin opiskelemalla esim. Youtube- tai muiden opetusvideoiden avulla tai matkimalla levyjen perässä. Opetusvideoiden huono puoli on kuitenkin siinä, että ne eivät anna minkäänlaista palautetta osaamisesta, mikä varsinkin soittamisen alkeita opetellessa olisi ensiarvoisen tärkeää. Silloin on hyvin mahdollista, että soittaja esim. oppii väärät soittoasennot ja kehittää näin ollen vahingossa itselleen erilaisia jännitystiloja ja rasitusvammoja. Soittotunnilla sen sijaan opettaja kantaa vastuun siitä, ettei näin pääse käymään.

Soittotunnit ovat myös sosiaalinen tilanne opettajan, oppilaan ja mahdollisen muun pienryhmän välillä. Ne ovat siis omiaan vahvistamaan oppilaan sosiaalisia taitoja. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä enemmän hän tarvitsee ympärilleen turvallisia ja luotettavia aikuisia, jollaista mukava soitonopettajakin edustaa. Tärkeää on luoda tunneille rento ja kiva ilmapiiri, jossa oppilas pystyy vapaasti toteuttamaan itseään.

 

Piano; klassinen suunta

Piano on monipuolinen soolo- ja yhtyesoitin, jolla voi hallita koko orkesterin äänimaailman matalimmasta bassosta korkeimpaan sopraanoon. 

Klassisen pianonsoiton sisältö lyhyesti:

-          kahdella kädellä nuoteista soittamaan oppiminen

-          erilaisiin klassisiin musiikkityyleihin (esim. barokki ja romantiikka) tutustuminen soittamisen kautta

-          ohjelmistona oppilaasta riippuen erilaiset soitonopetusoppaat sekä ”irtomonisteet”

-          esiintymismahdollisuus yhteisissä matineoissa

-          kotiharjoittelussa vanhempien tuki on tärkeää (mitä pienempi lapsi, sitä enemmän tarvitaan tukea ja kannustusta)

 

Soittotunneilla edetään oppilaan oman oppimisen tahdissa, ottaen samalla huomioon oppilaan omia ohjelmistotoiveita. Tavoitteena on luonteva, vapautunut suhde soittamiseen ja musiikin esittämiseen sekä hyvä itsetunto.

 

Piano; vapaasäestyksen ja kevyen musiikin suunta

Vapaasäestys lähtee ajatuksesta, jossa soittaja itse muokkaa soittoaan lähes vapaasti, soittaen sointumerkeistä, ilman nuotteja korvakuulolta tai täysin improvisoiden.

Pianon vapaasäestyksen sisältö lyhyesti:

-          pääasiassa G-avaimen alueella nuoteista soittamaan oppiminen (= oikea käsi)

-          sointumerkeistä soittaminen eri kevyen musiikin tyyleillä (pop-, jazz-, lattari...)

-          laulujen säestäminen sekä melodian kanssa että kompaten ilman laulumelodiaa

-          korvakuulolta soiton ja improvisoinnin (”lennosta musiikillisen keksinnän”) kehittäminen

-          omien kappaleiden (”biisien”) teko eli säveltäminen

-          esiintymis- ja säestysmahdollisuus yhteisissä matineioissa

Soittotunneilla edetään oppilaan oman oppimisen tahdissa, ottaen samalla huomioon oppilaan omia ohjelmistotoiveita. Tavoitteena on luonteva, vapautunut suhde soittamiseen ja musiikin esittämiseen sekä hyvä itsetunto.

 

Yhdistelmä (sekä klassista että vapaasäestystä)

 

Soittotunneilla edetään oppilaan oman oppimisen tahdissa, ottaen samalla huomioon oppilaan omia ohjelmistotoiveita sekä klassisen että kevyen musiikin puolelta. Tavoitteena on luonteva, vapautunut suhde soittamiseen ja musiikin esittämiseen sekä hyvä itsetunto.

 

Rummut ja lyömäsoittimet

 

Rumpusetin ja lyömäsoitinten suunnnan sisältö lyhyesti:

-          oikea soittoasento ja kapulaote

-          eri musiikintyyleihin perustuvien rumpukomppien hallinta

-          fillien ja soolojen soitto rumpusetillä

-          rudimentteihin tutustuminen ja harjoittelu

-          musiikin teorian perusteita (aika-arvot ym.)

-          opetuspaikasta riippuen mahdollisuus myös melodialyömäsoitinten (esim. marimban) opiskeluun

Tavoitteena on luonteva, vapautunut suhde soittamiseen ja musiikin esittämiseen sekä hyvä itsetunto.

 

Akustinen kitara; vapaasäestys

Kitara on monipuolinen ja edullinen soitin, joka soveltuu sekä klassisen että kevyen musiikin soittamiseen. Se on kiitollinen soitin aloittaa: kitarasta saa helposti kauniin äänen. Kitara on myös edullinen instrumentti, josta on saatavana sopivia kokoja aivan pienempienkin kitaristien kätösille. Kitaraa on helppo kuljettaa ja herkän, hiljaisen äänensä ansiosta se sopii myös harrastajalle, jonka täytyy huomioida naapurit.

 

Soittotunneilla edetään oppilaan oman oppimisen tahdissa, ottaen huomioon oppilaan omia ohjelmistotoiveita. Tavoitteena on luonteva, vapautunut suhde soittamiseen ja musiikin esittämiseen sekä hyvä itsetunto.

 

Kitaran vapaasäestyksen sisältö lyhyesti:

-          kitaran virittäminen

-          sointumerkeistä soittaminen (avosoinnut ja barré-soinnut)

-          laulujen säestäminen komppaamalla eri tyyleillä

-          perusmusiikinteoriaa

-          esiintymis- ja säestysmahdollisuus yhteisissä matineoissa

 

 

 

 

Erityislasten soitonopetus (15 min. / 30 min.)

Annamme soitonopetusta yksilöllistettynä erityislapsen tarpeet ja toiveet huomioiden. Soittimina on valittavissa piano, kitaran vapaasäestys ja rummut. Opetus tapahtuu oppilaasta riippuen joko perinteisellä tai monipuolisella luovalla ja improvisointipainotteisella tavalla. Käytämme myös kuvionuottimenetelmää. Aikaisempaa soittokokemusta ei tarvita.